Volgende wedstrijd woensdag 20 augustus Achlum Federatieve d.e.l. aanvang  13.30 uur welpen/pupillen schooljeugd 16.30 uur                              Volgende wedstrijd woensdag 20 augustus Achlum Federatieve d.e.l. aanvang  13.30 uur welpen/pupillen schooljeugd 16.30 uu

K.N.K.B. Federaasje

Frjentsjerteradiel

    

                                                

 
 
 

Welkom op de site van de Federaasje Frjentsjerteradiel

De kaatsfederatie Franekeradeel is opgericht in 1924.

De Federatie is een samenwerkingsverband van 11 kaatsverenigingen uit de "vroegere" gemeente Franekeradeel.

 

 

Achlum     kv. Achlum

    Doanjum     kv. Moed en Volharding

      Frjentsjer   kv. Jan Bogtstra

            Hitsum     kv. De Eendracht

              Hjerbeam     kv. Jan Zeinstra

                    Mullum      kv. Midlum

                        Peins      kv. Pieter Jellema

                            Rie        V.v.V. Klaas Mug

                              Skalsum     kv Ons Genoegen

                                  Sweins       kv. Klaas Boorsma

                                      Tsjom       kf. Ws-Wis Tsjom   

 

 

 Bijgewerkt: 6 juli 2014