Overige uitslagen 2016

D.E.L. basischolen Tzum

A-Klasse
1e prijs: Gerbrich Koster, Tzum (koningin) / Hessel Postma, Tzum
2e prijs: Elmer Feenstra, Franeker / Femke Buwalda, Franeker

B-Klasse
1e prijs: Simon Benders, Tzum (koning) / Maartje de Jong, Achlum
2e prijs: Berber v/d Meulen, Tzum / Sytze de Boer, Achlum
3e prijs: Gerrit Jan Tolsma, Tzum / Annika Faber, Achlum

1e prijs verliezersronde: Wietze Wemer, Dongjum / Bianca Hiemstra, Tzum
2e prijs verliezersronde: Jeroen Schinkel, Dongjum / SjirkjeVrieswijk, Achlum


Klik op onderstaande foto voor een impresie van de dag gefotografeerd door Lieuwe Bosch.


Afdeling federatie Franekeradeel te Ried

Welpen jongens/meisjes
Het partuur welpen jongens met de meeste punten wint de eerste prijs welpen jongens.
Het partuur welpen meisjes met de meeste punten wint de eerste prijs welpen meisjes.

1e prijs jongens: Rients Dijkstra en Jochem Wielenga (Ried)
1e prijs Meisjes: Elly Zittema, Myrthe van der Ploeg en Marije Heeres (Ried)


Pupillen jongens meisjes
Het partuur pupillen jongens met de meeste punten wint de eerste prijs pupillen jongens.
Het partuur pupillen meisjes met de meeste punten wint de eerste prijs pupillen meisjes.

1e prijs jongens: Leeroy Hoekstra, Hessel Postma en Daniel Aansorgh (Dongjum)
1e prijs meisjes: Sennas Jeeninga, Annika Faber en Fokje Vrieswijk (Achlum)

Schoolmeisjes 2 prijzen
1e prijs: Tessa Kingma, Nynke Sluierveld en Mara Scheffer (Ried)
2e prijs: Jessie Bok en Anke Greidanus (Tzum 2)


Master B.J. Fokkema partij

Master B.J. Fokkema partij (Franeker)
15-6-2016 15.00 uur
3 prijzen

 

1e prijs: De bolder Franeker, Ferry van der Meer, Joel Herrema, Bryan Stoof
2e prijs:De Kabas Franeker, Jesse Bijlsma, Jordy Hoek, Jelmer Uythof
3e prijs: OBS de Oanset Ried, Wiebe van Wier, Rients Dijkstra, Thijs Zuidema

   © federatiefranekeradeel 2016